top of page

Fundraising Officer (Netherlands)

Compassion in World Farming International

Compassion in World Farming International

Netherlands

Fundraising or development

Marketing or communications

Full-time: 

No

Hybrid

Paid: 

Yes

Middle or junior management

Mgmt responsibilities: 

14/05/24

Date posted:

Deadline: 

07/06/24

About the Role

Wat ga je doen?
Je werkt nauw samen en ondersteunt onze manager fondsenwerving met betrekking tot:

Online donateurswerving
Behoud van donateurs, door hen aan ons te binden en te informeren over ons werk middels gerichte communicatie en acties.
Donateurs campagnes via e-mail, post en telemarketing campagnes.
Aantrekkelijke emails en, gesegmenteerde e-mail welcome journeys.
Onderhoud, monitoring en content van onze social media kanalen
Organisatie van evenementen en productie van drukwerk
Bovendien denk en praat je mee over onze acties en campagnes voor de dieren. Je werkt vooral samen met collega’s in ons Nederlandse team (Nijmegen) en daarnaast in ons hoofdkantoor (Groot-Brittannië).

Bovendien denk en praat je mee over onze acties en campagnes voor de dieren. Je werkt vooral samen met collega’s in ons Nederlandse team (Nijmegen) en daarnaast in ons hoofdkantoor (Groot-Brittannië).
.........................................................................................................................

What will you be doing?
You will work closely together and support our fundraising manager regarding:

Online donor recruitment.
Retaining donors, by binding them to us and informing them about our work through targeted communication and actions.
Donor campaigns via email, post and telemarketing campaigns.
Attractive emails and segmented email welcome journeys.
Maintenance, monitoring and content of our social media channels.
Organization of events and production of printed matter.

Moreover, you think and talk about our actions and campaigns for the animals. You will mainly work together with colleagues in our Dutch team (Nijmegen) and also in our head office (Great Britain).

About the Organisation

Compassion in World Farming (CIWF) is een snelgroeiende en invloedrijke internationale organisatie, die er nu al voor zorgt dat miljoenen landbouwdieren een beter leven krijgen. Maar we willen méér, want de vee-industrie is niet alleen een ramp voor dieren. Ze vervuilt en verwarmt de aarde, bedreigt de gezondheid van mens en dier en draagt bij aan de ongelijke verdeling van voedsel op aarde. Daarom zet CIWF zich in voor een diervriendelijkere, gezonde en duurzame veehouderij, voor dieren, mensen en de aarde.

...................................................................................................................................................

Compassion in World Farming (CIWF) is a fast-growing and influential international organization that is already helping millions of animals in the livestock industry to live a better life. But we want more, because the livestock industry is not only a disaster for animals. It pollutes and warms the earth, threatens human and animal health, and contributes to the unequal distribution of food on earth. That is why CIWF is committed to more animal-friendly, healthy and sustainable livestock farming, for animals, people and the earth.

bottom of page